POLITYKA PRYWATNOŚCI

DROGI UŻYTKOWNIKU,
w niniejsze polityce prywatności przedstawimy Ci jakie informacje gromadzi TS Podbeskidzie S.A., w jaki sposób je zbiera, do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione, a także jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.1 Administratorem danych osobowych jest TS Podbeskidzie S.A., spółka założona w Polsce.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
2.1 Możesz skontaktować się z nami wysyłając email na sekretariat@tspodbeskidzie.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Inspektor Danych Osobowych TS Podbeskidzie S.A., ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, Polska.

3. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI
3.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy głównej domeny tspodbeskidzie.pl, jej subdomen (sklep.tspodbeskidzie.pl, bilety.tspodbeskidzie.pl, pbc.tspodbeskidzie.pl, akademia.tspodbeskidzie.pl), kont użytkownika, internetowej aplikacji sprzedażowej biletów, internetowego oficjalnego sklepu TS Podbeskidzie S.A, metod płatności, wsparcia klienta oraz innych usług, które świadczymy dla Ciebie (nazwiemy je dalej łącznie "Usługami TS Podbeskidzia")

4. DANE OSOBOWE
4.1 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług TS Podbeskidzia. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, podmiotów oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za zakupione od naszych kontrahentów bilety. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny ("Dane osobowe" oznaczają informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają Cię zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy).
4.2 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów dla internetowej aplikacji sprzedaży biletów lub Oficjalnego Sklepu TS Podbeskidzie S.A., dla celów:
* umożliwienie Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z platform sprzedaży
* umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoimi kontami oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii
* umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji
* umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy
* zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje
* umożliwienia uczestnictwa w programie Klubu
* rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji
* realizacji Programu Ochrony Kupujących, jeżeli Twoja transakcja została objęta tym programem
* obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz
* kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług
* rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta
6.2 W pozostałych przypadkach może to być:
* świadczenie poszczególnych usług oferowanych przez Usługi TS Podbeskidzie
* ciążące na nas przetwarzanie danych w celach księgowych i podatkowych
* analizowanie i zarządzanie Twoją aktywnością na stronach internetowych zarządzanych przez TS Podbeskidzie celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji
* organizowanie programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział
* dokonywanie czynności technicznych oraz rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami TS Podbeskidzie
* marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na twojej zgodzie
* wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną
* opracowywanie ogólnych statystyk dotyczących sposobu korzystania z Usług TS Podbeskidzia przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie)
* windykacja należności
* prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
* zapewnienie bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
* dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika
* kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
* prowadzenie analiz statystycznych
* przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
6.3 TS Podbeskidzie jest uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w celu:
* przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
* otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;
* zapisywania danych w plikach cookie;
* gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

7. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY
7.1 Zakładając konto w platformie sprzedaży biletów:
- stacjonarnie - wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, pesel (w przypadku osób bez nadanego numeru pesel lub obcokrajowców wymagany jest typ i numer dokumentu tożsamości np. dowód, paszport), data urodzenia, miasto zamieszkania. Podanie pozostałych informacji jest dobrowolnie.
- internetowo - wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, pesel (w przypadku osób bez nadanego numeru pesel lub obcokrajowców wymagany jest typ i numer dokumentu tożsamości np. dowód, paszport), data urodzenia, miasto zamieszkania, adres email. Podanie pozostałych informacji jest dobrowolnie. Te informacje są chronione Twoim osobistym hasłem do konta. Jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo - nie dziel się nim z innymi
7.2 Zakładając konto w Oficjalnym Sklepie TS Podbeskidzie S.A., nie ma przymusu zakładania konta, jednakże w celu przeprowadzenia do skutku umowy sprzedaży wymagane dane, które musisz podać to: adres email, imię, nazwisko, telefon, dane adresowe. Podanie pozostałych informacji jest dobrowolne.
7.3 Gdy korzystasz z Usług TS Podbeskidzia możemy również gromadzić poniższe informacje:
* dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz dostęp do Usług TS Podbeskidzia, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych
* szczegóły dotyczące Twojego korzystania z Usług TS Podbeskidzia, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług TS Podbeskidzia, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, historia zakupów
* inne informacje wymagane, aby udzielić Ci wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.
* Informacje dotyczące płatności (w ograniczonym zakresie), w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji

8. PLIKI COOKIES
8.1 Zarówno my, jak i podmioty z nami współpracujące możemy zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części dokumentu.

9. DLACZEGO KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH (PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA)
9.1 Przetwarzamy Twoje dane, aby umożliwić Ci korzystanie z Usług TS Podbeskidzia (tj. by wypełnić obowiązki po naszej stronie wynikające z umowy między nami), sprostać naszym obowiązkom prawnym (np. podatkowym, rachunkowym) oraz dla innych powodów, które są dla nas ważne. Ważne dla nas powody to informowanie Cię o udostępnianych przez nas informacjach, zapewnienie by informacje były dla Ciebie interesujące, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz strony, ochrona przeciwko nadużyciom przy płatnościach oraz inne wskazane w części: "Cele przetwarzania Twoich danych osobowych". Zawsze wtedy, gdy powołamy się na ważne dla nas powody będziemy mieli na uwadze to, jaki wywoła to wpływ na Ciebie i Twoje prawa. W pozostałych przypadkach poprosimy Cię o zgodę i będziesz mógł/mogła wycofać ją w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na ważność wcześniejszego przetwarzania.

10. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
10.1 Wszystkie informacje, które nam przekazujesz są przechowywane na bezpiecznych serwerach TS Podbeskidzia S.A. lub naszych zaufanych partnerów. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. KOMU TS PODBESKIDZIE S.A. UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE?
11.1 Ogólnie nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz. Wyjątkiem są nasi Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu Usług TS Podbeskidzia i funkcjonalności. Zapewniamy Cię, że zawsze udostępniamy partnerom jedynie minimum informacji niezbędnych do tego, aby mogli nam pomóc. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Twój temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu (formalnie nazywani są "Podmiotami Przetwarzającymi"):
* Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzi do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
* Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do analizy danych;
* Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do marketingu email oraz pomagają nam zarządzać naszą komunikacją email;
* Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;
* Nasi profesjonalni doradcy wspierający nas w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach;
* Platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji;
11.2 Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Twój temat innym zaufanym partnerom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych:
* Procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;
* Banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności;
* Zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach;
Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom (może dotyczyć to Twojego adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).

12. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
12.1 Będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w tej Polityce Prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuży okres retencji może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne. Jeżeli nie będziemy potrzebowali już Twoich danych w celu świadczenia naszych usług lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy. W szczególności:
* będziemy przechowywać informacje związane z Twoim kontem przez czas niezbędny do świadczenia usług TS Podbeskidzia S.A. na podstawie umowy między nami (tzn. do momentu usunięcia przez Ciebie konta). Jeżeli zdecydujesz się usunąć konto, ograniczone informacje mogą być nadal przechowywane dla celów podatkowych, prawnych czy rachunkowych.
* Jeżeli nie masz konta ale zechcesz skontaktować się z nami, będziemy przechowywali korespondencję pomiędzy nami tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością;
* Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów i programu Nagród przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.
* Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

13. INNE INFORMACJE
13.1 Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

14. TWOJE PRAWA
14.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną. Możesz również w dowolnym momencie anulować subskrypcję newsletterów.
14.2 W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Na przykład, na podstawie praw Unii Europejskiej masz poniższe prawa:
* dostępu do swoich danych;
* żądania ich usunięcia;
* poprawiania tych danych;
* ograniczenia przetwarzania danych;
* przeniesienia danych do innego podmiotu;
* złożenia skargi do organu ochrony danych.
Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@tspodbeskidzie.pl lub poczta tradycyjną.
14.3 Jeżeli masz obawy dotyczące swojej prywatności skontaktuj się z nami. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy Ci pomocy zgodnie z Twoim żądaniem, możesz zgłosić naruszenie do lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ("PUODO") w Polsce.

15. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
15.1 Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Usług TS Podbeskidzia. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Twoich praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Cię o tym.


POLITYKA COOKIES TS PODBESKIDZIE S.A.

1. O POLITYCE COOKIES
1.1 Polityka Cookies firmy TS Podbeskidzie S.A., ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, Polska. W ramach naszych usług sieciowych i mobilnych (które dalej nazywamy Usługami) stosujemy technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń naszych użytkowników. Te technologie, w tym pliki cookies podobne technologie, nazywamy łącznie "plikami cookies". Niniejsza polityka omawia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach świadczenia Usług oraz wyjaśnia, w jaki sposób możesz je kontrolować. Poprzez korzystanie z Usług i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym razem z usługami TS Podbeskidzia, zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystanie przez nas cookies zgodnie z niniejszą polityką. W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami pod adresem sekretariat@tspodbeskidzie.pl.

2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
2.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Twojego komputera i zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym możesz wygodniej z nich korzystać (np. zapamiętanie ustawień użytkownika).

3. JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?
3.1 Poniżej przedstawiamy różne rodzaje plików cookies, których możemy używać podczas świadczenia Usług.
* "Niezbędne" pliki cookies. Te pliki są niezbędne do prawidłowego działania naszych usług, umożliwiając poruszanie się po nich i korzystanie z ich funkcjonalności. Bez tych plików cookies usługi, z których chcesz korzystać, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej lub treści płatnych, nie mogą być świadczone. Używamy także plików cookies, aby zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu danych do logowania. Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z naszych Usług i nie mogą zatem zostać wyłączone bez znaczącego wpływu na korzystanie przez Ciebie z danej usługi.
* Pliki cookies poprawiające wydajność. Te pliki, które często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania przez Ciebie z Usług i pozwalają nam usprawniać ich działanie. Przykładowo, te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane części naszej witryny, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach Usług, pomagają nam wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają w ramach Usług i pokazują nam, czy nasza reklama jest skuteczna. Korzystamy z tych plików cookies również, aby pomóc Tobie w poruszaniu się po naszej stronie internetowej i powrocie do odwiedzanych kart.
* Funkcjonalne pliki cookies. W pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies. Pozwalają nam one zapamiętać wybory dokonane przez Ciebie w ramach korzystania z Usług i dostarczyć Ci ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcjonalności, takie jak dostosowanie strony, zapamiętanie, czy pytaliśmy Cię o chęć udziału w promocji lub o innych, zamówionych przez Ciebie, takich jak obejrzenie filmu lub pozostawienie komentarza.. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają nam poprawić korzystanie przez Ciebie z naszych Usług. Funkcjonalnymi plikami cookies w ramach Usług są w szczególności pliki cookies sesji, które zapamiętują preferencje wybrane w czasie sesji (takie jak produkty dodane do koszyka), oraz pliki cookies preferencji, które mają za zadanie pamiętać preferencje takie jak język lub waluta wybrane w czasie korzystania z Usług. Maksymalny okres ważności tych plików cookies wynosi 12 miesięcy.
* Pliki cookies kierunkujące i reklamowe oraz podobne technologie. Możemy używać plików cookies kierunkowujących i reklamowych, a także podobnych technologii, w celu dostarczania reklam, które jak sądzimy lepiej odpowiadają Tobie i Twoim zainteresowaniom. Takich plików mogą również używać nasi usługodawcy. Przykładowo, możemy wykorzystywać takie pliki cookies do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą widzisz w ramach naszych Usług oraz do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W szczególności możemy korzystać z Facebook Pixel -- kodu umieszczonego na naszej stronie w celu dokonywania pomiaru efektywności naszych reklam na Facebooku poprzez raportowanie aktywności użytkowników po obejrzeniu tych reklam. Możesz zaprzestać uczestniczenia w Facebook Pixel poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Preferencji reklam w ustawieniach Twojego konta na Facebooku. Więcej informacji na temat tych plików cookies i ich blokowania możesz znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
* Pliki cookies analityczne. Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający naszą stronę. Możemy na przykład analizować ruch na nasze stronie, a także śledzić poszczególne wydarzenia (events), takie jak otwarcia konkretnych stron TS Podbeskidzia S.A lub kliknięcia w poszczególne linki. Informacje te wykorzystujemy do optymalizacji naszej komunikacji z Tobą, do oszacowania, w jaki sposób są wykorzystywane nasze Usługi, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie oraz do tworzenia profilu zagregowanych odwiedzin na stronie. Informacje dotyczące Twojego korzystania ze strony oraz Twojego adresu IP są przesyłane do Google Inc. poprzez komponent Google Analytics. Aby zrezygnować z udziału w śledzeniu aktywności we wszystkich Usługach GOG poprzez Google Analytics, skorzystaj z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej informacji na temat Google Analytics możesz znaleźć tutaj: https://www.google.com/analytics/.
* Wtyczki Social Media. Na niektórych z naszych stron możemy korzystać z wtyczek powiązanych z platformami społecznościowymi, takich jak przycisk "Lubię to" na Facebooku. W takich wypadkach Twoja przeglądarka prześle danej platformie społecznościowej informacje o odwiedzonej stronie, Twoim adresie IP, a także informacje dotyczące przeglądarki. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy kliknąłeś na taki przycisk, czy też nie. Aby zapobiec wczytywaniu takich wtyczek, możesz skorzystać z rozwiązań blokujących treść (wbudowanych w Twoją przeglądarkę lub odrębnych dodatków).

4. JAK OSOBY TRZECIE KORZYSTAJĄ Z PLIKÓW COOKIES?
4.1 W pewnych okolicznościach możemy współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia Usług. Przykładowo, zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Twojego korzystania z Usług i/lub reklam, w które kliknąłeś. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą Cię zainteresować, w oparciu o treści, które obejrzałeś/obejrzałaś wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Nie mamy kontroli nad takimi plikami cookies, więc jeżeli chcesz je wyłączyć lub odrzucić, musisz zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki możesz kontrolować pliki cookies znajduje się w punkcie 5 poniżej.

5. JAK MOŻESZ KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIES?
5.1 Możesz przestać akceptować pliki cookies w ramach Usług w dowolnym momencie aktywując odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zatrzymać akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji jak zatrzymać akceptowanie plików cookies znajdziesz na stronie dostawcy Twojej przeglądarki dostępnej poprzez ekran pomocy. Informacje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek możesz znaleźć również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Pamiętaj, że w przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcjonalności Usług mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem lub nie działać w ogóle.

6. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES
6.1 Niniejsza Polityka Cookies może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Usług TS Podbeskidzia. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Twoich praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Cię o tym.